Açık Kalp Ameliyatı Riskleri ve Sonrası

Açık kalp ameliyatları, kapalı yöntemle yapılan operasyonlarda ortaya çıkabilecek riskleri taşımakla birlikte, açık cerrahide bu riskler biraz daha fazladır. Ameliyat sonrası enfeksiyon ve kanama riski kapalı kalp ameliyatında oldukça düşükken; açık kalp ameliyatında ciddi risklerin başında gelmektedir.

Cerrahi operasyonlardaki başarı ve risk oranları yalnızca ameliyatın türüne göre değil, hastanın genel sağlık durumu ve diğer hastalıkları ile cerrahın başarısına göre de belirlenir. Tecrübeli cerrahlar tarafından yapılan açık cerrahide; hastada diyabet, tansiyon gibi hastalıklar ya da akciğere bağlı problemler yoksa risk ve komplikasyon riski düşüktür. Diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip bireylerde açık kalp ameliyatları daha riskli olabilir.

Kalp kapak ameliyatı, bypass ameliyatı ya da koroner damar tıkanıklıkları gibi kalp hastalıklarında uygulanan minimal invaziv cerrahi, her hasta için uygun olmayabilir. Hastaların hangi kalp cerrahi yöntemi ile tedavi edileceğine kalp ve damar hastalıkları uzmanı tarafından karar verilmektedir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.