Açık kalp ameliyatları, kapalı yöntemle yapılan operasyonlarda ortaya çıkabilecek riskleri taşımakla birlikte, açık cerrahide bu riskler biraz daha fazladır. Ameliyat sonrası enfeksiyon ve kanama riski kapalı kalp ameliyatında oldukça düşükken; açık kalp ameliyatında ciddi risklerin başında gelmektedir. Cerrahi operasyonlardaki başarı ve risk oranları yalnızca ameliyatın türüne...