Doğuştan Kalp Hastalıkları

Doğuştan Kalp Hastalıkları

Doğuştan Kalp Hastalıkları

bebeklerin doğumdan itibaren kalp yapılarında veya dolaşım sisteminde oluşan anormalliklerdir. Doğuştan kalp hastalıkları, kalbin doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir veya kanın vücutta yeterince dolaşmasına izin vermeyebilir.

Genellikle kalp ve dolaşım sisteminin gelişiminin anne karnındaki erken dönemlerindeki bazı faktörlerle ilişkili olarak oluşurlar. Kalp gelişimi sırasında meydana gelen genetik mutasyonlar, çevresel etmenler veya diğer faktörler, kalbin odacıklarında, kapakçıklarında veya büyük damarlarında anormalliklere yol açabilir.

Doğuştan Kalp Hastalıkları Çeşitleri Nelerdir?

Bazı yaygın hastalıkların arasında şunlar bulunur:

 • Ventriküler Septal Defekt: Kalpteki septum adı verilen bölme duvarında bir delik bulunması durumudur ve oksijensiz ve oksijenli kanın karışmasına ve kalbin zorlanmasına neden olabilir.
 • Atriyal Septal Defekt: Kalpteki üst odacıklardan birinde bir delik bulunması durumudur ve oksijenli kanın oksijensiz kana karışmasına ve akciğerlere daha fazla kan akışına yol açabilir.
Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Patent Ductus Arteriosus: Doğum öncesinde bebeğin kalbinde yer alan normalde kapanması gereken bir damarın doğuştan açık kalması durumudur ve akciğerlere daha fazla kan akışına neden olabilir.
 • Tetraloji (Tetralogy) of Fallot: Dört farklı kalp anormalliğinin bir arada bulunmasıyla oluşan bir kalp hastalığıdır ve siyanoza ve nefes darlığına neden olabilir.
 • Transpozisyon of Great Arteries: Akciğer ve vücut arterlerinin yanlış şekilde yer değiştirdiği bir durumdur ve oksijenli ve oksijensiz kanın yanlış yerlere pompalanmasına neden olabilir.
 • Pulmoner Stenoz: Akciğer arterinin daralması sonucu kan akışının kısıtlandığı bir durumdur.
 • Aort Koarktasyonu: Büyük damar olan aortun daralması veya tıkanıklığı sonucu kalpten aşağıya kan akışının kısıtlandığı bir hastalıktır.

Doğuştan kalp hastalıkları, bebeklerin doğumdan itibaren kalp sağlığını etkileyebilir ve erken teşhis ve tedavi önemlidir. Uzmanlar tarafından düzenli olarak takip edilmeli ve uygun tıbbi desteğin sağlanması gerekmektedir.

Tedavisi Nedir?

Hastalığın tipine, şiddetine ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Tedavi planı, uzman bir kardiyolog tarafından belirlenir ve genellikle hastanın semptomları, yaşam tarzı, genel sağlık durumu ve hastalığın ciddiyetine göre düzenlenir. Gözlem ve takip, ilaç tedavisi, kateter yöntemleri, cerrahi müdahale ve kalp damar cerrahisi tedavi seçenekleri arasında yer alır.

Tedavinin amacı, hastanın semptomlarını azaltmak, kalp sağlığını iyileştirmek, komplikasyonları önlemek ve normal bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Doğuştan kalp hastalıkları olan bireylerin tedavileri, uzman bir kardiyolog tarafından düzenli olarak takip edilmeli ve yönlendirilmelidir.

Beslenme Düzeni Nasıl Olmalı?

Kalp hastalıkları genellikle kardiyoloji uzmanları ve beslenme uzmanları tarafından takip edilmeli ve uygun bir beslenme planı belirlenmelidir. Beslenme planında dikkate alınması gereken temel prensipler şunlardır:

 • Düşük Tuz Tüketimi
 • Sağlıklı Yağlar
 • Düşük Kolesterol ve Doymuş Yağ Tüketim
 • Lifli Besinler
 • Düzenli ve Dengeli Öğünler
 • Sıvı Tüketimi

Beslenme düzeni, bireyin sağlık durumu, yaşam tarzı ve diğer bireysel ihtiyaçlarına göre değişebileceğinden, uzman bir beslenme uzmanı veya kardiyoloji uzmanıyla işbirliği yaparak kişiye özel bir beslenme planı oluşturulması en uygun yaklaşımdır. Düzenli takip ve uygun beslenme ile doğuştan kalp hastalıkları olan bireyler, kalp sağlığını koruyabilir ve yaşam kalitesini artırabilirler.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.