Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı

Kalp hastalığı veya kalp bozukluğu nedeniyle yapılan cerrahi bir işlemdir. Ameliyat türleri, kalbin neresinde sorun olduğuna bağlı olarak değişebilir. Minimal invaziv kalp ameliyatı öncesinde, genellikle bir dizi test ve değerlendirme yapılır. Cerrahi müdahale, genel anestezi altında gerçekleşir. Kalbin durması için geçici bir durdurucu kullanılır. Kalp ve damar sağlığı alanında uzman doktorun kontrolünde ilerleyen tedavi süreci sonunda büyük oranda iyileşme sağlanır.

Kimlere Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı Yapılır?

Koroner arter hastalığı olan hastalar, minimal invaziv tekniğiyle tedavi görebilir. Ancak, bu hastalarda kalp kasının tamirini veya değiştirilmesini gerektiren durumlarda minimal invaziv yaklaşım daha sınırlı kullanılabilir. Hekimin muayenesi ve gerekli tetkiklerin ardından gelişmiş cerrahi yöntemlere başvurulabilmektedir.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı

Aort kapak hastalığı olan hastaların tedavisi için de kullanılabilir. Ancak, aort kapak değişikliği gerektiren durumlarda, bazen açık kalp ameliyatı daha iyi bir seçenek olabilir. Kalp kapaklarındaki diğer sorunlar (örneğin, mitral kapak hasarı) için de kullanılabilir.

Aynı zamanda yaşlı hastalara da uygulanmaya elverişli bir yöntemdir. Belirli yaşın üzerindeki bireylerin daha yüksek risk altında olduğu göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle ameliyat kararı hastanın özel koşulları ve şikayetlerine göre verilmelidir.

Belirtilen kriterlere uygun olan hastalar, minimal invaziv kalp ameliyatı yapmak için uygun hastalardır. Ancak her durumda, hastanın genetik özellikleri ve klinik durumu değerlendirilerek ameliyat seçenekleri tartışılmalıdır.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası iyileşme süreci, ameliyatın tipine, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, kalp hastalığına bağlı diğer komplikasyonların varlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman operasyon ertesinde, geleneksel açık kalp ameliyatlarına göre daha hızlı ve daha az ağrılı bir şekilde iyileşme yaşanır. Hastaların hastanede kalış süresi genellikle daha kısadır ve günlük aktivitelerine daha hızlı bir şekilde dönebilirler.

Tedavi sonrası dönemde, hastaların ağrı kontrolü, yara bakımı, aktivite seviyeleri ve ilaç kullanımı ile ilgili talimatları izlemeleri önemlidir. Ayrıca, hastaların kalp sağlığını korumak için sağlıklı bir diyet uygulaması, düzenli egzersiz yapması ve doktorun önerdiği düzenli takip ve kontrol randevularına gitmesi gerekmektedir.

İyileşme süreci boyunca oluşabilecek olası komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kanama, nefes alma güçlüğü, kalp ritim bozuklukları ve diğer kalp problemleri yer alabilir. Bu nedenle, hastaların minimal invaziv kalp ameliyatı sonrası dönemde doktorlarının tavsiyelerine uyması, belirtileri dikkatle takip etmelidirler. Herhangi bir sorun yaşadıklarında kalp ve damar sağlığı uzmanlığına başvurmaları önemlidir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.